Запрошуємо дослідників на конференцію!

30 вересня 2022 р. на базі Малієвецького обласного історико-культурного музею відбудеться науково-краєзнавча конференція “Шляхетна Україна. Матеріальна та духовна культура”, приурочена до першої річниці заснування нашого музею. Запрошуємо до участі досвідчених та молодих дослідників.

Робота конференції планується за такими напрямками:

 1. Аристократичні резиденції в Україні (замки, палаци, маєтки): історія, архітектура, значення у суспільно-політичному та культурному житті. 
 2. Українська аристократія vs Аристократія в Україні. Своє чи чуже? Багатогранна, багатокультурна, драматична роль аристократії у творенні історії України.  
 3. Зв’язок аристократичних резиденцій в Україні з Європою та світом.
 4. Палацово-паркове мистецтво.
 5. Маєтки як осередки культури, мистецтва, просвітництва і духовності.
 6. Маєткові традиції, звичаї, уклад життя.
 7. Збереження, музеєфікація і використання резиденцій та палацово-паркових ансамблів, а також дослідження і ревалоризація втраченої та зникаючої спадщини.

Заявлені тематичні блоки не є вичерпними і можуть доповнюватися. Робочі мови: українська, польська, англійська. Проведення конференції планується в очному форматі.

Заявки на включення до програми і тексти доповідей приймаються до 25 вересня 2022 р. на Email: maliivtsi.museum@gmail.com з позначкою “Конференція” (вказати тему доповіді/повідомлення, інформацію про автора з вказанням наукового ступеню та звання за наявності, місце роботи чи навчання, адресу і контактний телефон)

Вимоги до оформлення статей:

 • текстові матеріали приймаються виключно у форматах .docx або .doc;
 • інформація про автора перед заголовком: прізвище, ім’я та по-батькові (повністю); науковий ступінь, вчене звання; посада й місце роботи; електронна адреса, телефон (обов’язково);
 • наявність анотації і ключових слів (3-5 слів) мовою статті та англійською мовою; 
 • обсяг статті до 20000 друкарських знаків (включаючи пробіли) українською, англійською або польською мовами (оформлення: формат А-4, Times new Romanov 14 кегль, інтервал 1,5, поля 20 мм);
 • список використаних джерел подавати у прикінцевому вигляді; посилання на джерела і літературу подати у тексті в квадратних дужках за наскрізною нумерацією (напр.: [8; 15], де 8 – порядковий номер у списку, 15 – номер сторінки; у випадку архівних документів пишемо арк. 15);
 • допускається оформлення посилань за гарвардською системою; 
 • ілюстрації не більше 8 одиниць, лише у форматі JPG, розмір не менше 800 пікселів за найдовшою стороною, підписи до ілюстрацій нумеруються у форматі “Рис. 1. …” і т. д. Ілюстрації подавати окремими файлами! 

Тексти доповідей, за підсумками обговорення на конференції, можна буде доопрацювати для публікації до 15 жовтня 2022 р. Оргкомітет залишає за собою право відхилення статей, поданих з недотриманням тематики конференції або технічних вимог.

Увага! Збірник матеріалів конференції буде видано як у друкованому, так і в електронному вигляді для вільного поширення. Надсиланням своїх матеріалів автори підтверджують згоду на їх використання.

Контактна особа: 

(067) 268 37 27 – Наталія Ярова, старша наукова співробітниця Малієвецького обласного історико-культурного музею.