Стенд 6. Лихоліття терору

У своєму рідкісному інтерв’ю іноземцям, в журналі “Тайм” Сталіна прямо запитали: “Коли ви перестанете вбивати людей?”, на що він прямо відповів: “Коли у цьому відпаде потреба”.

Головним органом масового політичного сталінського тероту стало НКВС (народний комісаріат внутрішніх справ). У липні 1934 р. були сформовані його основні адміністративні органи.

Мільйони безпідставно засуджених “ворогів народу” та членів їх родин, включаючи дітей, було заслано до концтаборів ГУЛАГу або страчено.

Широке застосування фізичних тортут під час допитів у практиці НКВС було допущене з 1937 р. з дозволу ЦК ВКП (б). Тільки у Кам’янець-Подільській (тепер Хмельницькій) області у роки Великого терору 1937-1938 рр. у катівнях НКВС загинуло 13275 осіб!

Всього за 14 днів у Кам’янець-Подільській області було засуджено 4296 осіб. З них 4185 розстріляно, а 111 вислано до концтаборів.

Репресований житель с.Підлісний Мукарів Олександр Беднаровський (на фото справа)

Окремі сторінки зі справи НКВС на Олександра Беднаровського, котрого було засуджено до розстрілу. (ДАХмО, фонд Р6190, опис 12)

Так виглядали “розстрільні списки” в часи Великого терору. Під вищу міру покарання потрапляли переважно чоловіки віком 16-60 років.

У вересні 1939 р. Німеччина і Радянський Союз розпочали Другу Світову війну, напавши на Польщу. Вже у червня 1941 р. Німеччина напала на свого недавнього союзника СРСР, окупувавши українські території. Багатьох українців було вивезено до Німеччини на примусові роботи. Їх охрестити остарбайтерами. Звідти вони могли висилати листи своїм родичам.